Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, p.o. poskytuje své služby již od roku 1999. Jeho zřizovatelem je Statutární město Frýdek-Místek. Beskydské informační centrum je regionální agentura pro informace a služby cestovního ruchu. Turistům přijíždějícím do regionu Beskydy je průvodcem a rádcem na jejich putování. Beskydské informační centrum také na základě smluvních vztahů spolupracuje s mnoha obcemi, městy a subjekty podnikajícími v cestovních ruchu v turistické oblasti Beskydy. Zajišťuje pro ně informační servis o službách cestovního ruchu v regionu, propaguje své partnery na výstavách a veletrzích cestovního ruchu u nás i v zahraničí, radí v programech Evropské unie, zpracovává a realizuje rozvojové projekty cestovního ruchu. Beskydské informační centrum Frýdek-Místek zabezpečuje aktivity spojené s managementem rozvoje cestovního ruchu statutárního města Frýdku-Místku a beskydského regionu.

 

Náplní práce Beskydského informačního centra je poskytování informací o:

 • kulturních zařízeních a jejich programech
 • ubytovacích a restauračních zařízeních
 • dopravních spojeních
 • rekreačních možnostech v Beskydech
 • turistice a cykloturistice
 • o akcích pořádaných ve městě a okolí Frýdku-Místku, Frýdlantu n. O. a nejbližším okolí v TO Beskydy
 • úřadech a institucích

Doplňkovými službami jsou:

 • prodej map a průvodců
 • prodej suvenýrů s tématikou Beskyd
 • prodej vstupenek na vybrané společenské a sportovní akce
 • TICKETPRO (BIC Místek a BIC Frýdlant n.O.)
 • TICKETPORTAL (BIC Frýdek a BIC Místek)
 • předprodej do Domu kultury města Ostravy
 • předprodej do Národního divadla Moravskoslezského (BIC Frýdek, Místek a Frýdlant n.O.)
 • předprodej na představení pořádané Kulturou FM (BIC Frýdek, Místek a Frýdlant n.O.)
 • kopírovací služby (BIC Frýdek a BIC Frýdlant n.O.)
 • laminování (BIC Místek)
 • průvodcovské služby
 • sběrné místo RENGL (BIC Frýdek)

Dále Vám nabízí:

 • návrh programu pobytu v turistické oblasti Beskydy dle Vašich požadavků
 • expertní posouzení vhodnosti projektového záměru ve vztahu k zásadám konkrétního dotačního titulu
 • zpracování regionálního či místního marketingového výzkumu CR včetně návrhu strategie rozvoje
 • zajištění propagace, přípravu a zhotovení propagačních materiálů

Navštívit nás můžete:

 • v Místku na Náměstí Svobody 6 (centrála)
 • ve Frýdku na Zámeckém náměstí 1257
 • ve Frýdlantu n.O. na ulici Hlavní 1755

Beskydské informační centrum Frýdek-Místek zaštiťuje také toto informační centrum:

 • v Ostravici v budově knihovny č. p. 400

Provozovatel:

Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, p. o.

Náměstí Svobody 6

738 02 Frýdek-Místek

IČO: 66933901

Nejsme plátci DPH.

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu PR, vložka č. 1024.