Představení hluchoslepoty a služeb pro osoby s tímto znevýhodněním

Ostatní

KONÁNÍ AKCE
26.02.2024    17:00

VÍCE INFORMACÍ
www.knihovnafm.cz

MÍSTO
Knihovna FM
Hlavní 112
Frýdek-Místek

Jak ovlivňuje částečná nebo úplná ztráta nejdůležitějších dvou smyslů život člověka?

Připravili jsme pro vás nový osvětový cyklus STŘÍPKY HLUCHOSLEPOTY ve spolupráci s VIA osob se smyslovým postižením, z. s.

Hluchoslepota je jedinečné postižení, které není součtem, ale součinem různého stupně zrakové a sluchové ztráty. Jeho důsledky a dopady na život člověka jsou velmi zásadní a jsou širokého rozsahu. Kdo a jakým způsobem může osoby s hluchoslepotou podpořit a ulehčit jim všechny úkoly, které s sebou přináší život? Své služby představí jediný registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro skupinu osob s hluchoslepotou v České republice. Přednášející: PhDr. Lenka Hricová, Bc. Marcela Kazíková (LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.) Tlumočení do ČZJ bude zajištěno.

Pondělí 26. února 2024 v 17.00 hodin, pobočka Místek, Hlavní třída 112 Modrý salonek

Web akce

 

Mapa

 

Fotogalerie

Další akce

19.04.2024 21:00        Frýdek-Místek

19.04.2024 18:00        Frýdek-Místek

19.04.2024 19:00        Frýdek-Místek

19.04.2024 17:00        Frýdek-Místek

Kalendář akcí