Zajímavosti F≈M

Nastavit filtr

Zámek Frýdek

Vydejte se za kouzlem poznání tradic, historie, umění a přírody na zámku uprostřed města Frýdku pod beskydskými horami. Dominanta města Frýdku-Místku dříve bránila město na hranici mezi Moravou a Slezskem, stojí nad řekou Ostravicí již od 14. století.

více ≈>

Kameny zmizelých

Karel Pavlík, Antonín Vaculík, Heinrich Wolf, Julius Huppert, Anna Huppertová. Těchto pět osobností kráčívalo ulicemi našeho města. Připomeňte si jejich tragický osud prostřednictvím kostek s mosaznou destičkou, které jsou vsazeny do chodníků.

více ≈>

Galerie Věž ve Svatojánské věži

Vystoupejte 211 schodů a žasněte! Svatojánská věž – věž farního kostela sv. Jana Křtitele v historické části Frýdku vám naskytne nádherný výhled na Frýdek-Místek i panorama Beskyd. Než vystoupáte až nahoru, projdete prvními třemi patry vyhrazenými pro program Galerie Věž: setkat se zde můžete s výstavami vytvořenými speciálně pro toto jedinečné místo, vždy s aktuálním projektem na každou novou sezonu. Můžete také zavítat na autorská čtení, koncert nebo komorní divadlo či přednášku.

více ≈>

Skalické muzeum

Prohlédněte si expozici dokumentující historický vývoj obce a jejího blízkého okolí. Expozice je bohatě vybavena originálními dobovými předměty, dokumenty a fotografiemi vyprávějícími o zdejším životě v minulosti, zvláště bohaté činnosti místních spolků, které v obci tvořily pestrý kulturní kolorit, za což je jim věnována podstatná část expozice.

více ≈>

Evangelický kostel

Novogotický kostel Československé církve evangelické stojí na návrší nad Frýdkem a tvoří jednu z významných dominant města. Podle zakládací listiny nese název Ježíšův, ale díky typickému režnému zdivu ho místní znají spíše jako červený kostel.

více ≈>

Kostel sv. Jošta

Nejmenší kostelík je v kraji ojedinělou ukázkou renesanční architektury, která spojuje zděnou budovu s dřevěnou věží. Při jeho opravě byl koncem 90. let nalezen skutečný poklad – hliněný džbán s mincemi vesměs ze 17. stol.

více ≈>

Zámecké náměstí s kašnou sv. Floriána

Zámecké náměstí je jádrem historického města Frýdek a jeho městské památkové zóny. 

více ≈>

Náměstí Svobody s renesančními domy a podloubím

Na náměstí Svobody, jež je součástí městské památkové zóny, mužete obdivovat osmimetrový barokní mariánský sloup nebo repliku původní kašny, která stávala jen o pár metrů dále přibližne do roku 1910.

více ≈>

Kostel sv. Jakuba

Nad střechami místeckého náměstí se vypíná kopule nejstaršího místeckého kostela. Původně tu stál dřevěný kostelík sv. Mikuláše, který ale při požáru v r. 1602 shořel. Tak si na jeho místě obyvatelé postavili nový, který už zasvětili sv. Jakubovi Většímu (staršímu), který patřil k 12 apoštolům Ježíše Krista. Ten byl ochráncem poutníků.

více ≈>

Budova bývalé spořitelny

Monumentální novorenesanční budova bývalé místecké radnice a městské spořitelny z roku 1898 tvoří dominantu místecké historické části.

více ≈>